REKISTERISELOSTE (tulostettava pdf-versio)

Henkilötietolain (523/1999 10§) mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Liikekirjat

Posti- ja käyntiosoite: Köydenpunojankatu 8 A, 00180 Helsinki

Y-tunnus: 0487500-7

Puhelin: (09) 6944 724

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hannu palmu Puh: 0400-470404

email: hannu.palmu@liikekirjat.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Liikekirjojen yritysasiakasrekisteri

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

 • asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito

 • Suomen Liikekirjojen tarjoamien tuotteiden ja palvelujen markkinointi, myynti, hallinta, toteutus ja laskutus

 • asiakaskirjeiden, markkinointiviestien ja tiedotteiden lähettäminen

 • mielipide-, markkina- ja muut tutkimukset

 • päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi

  5. Rekisterin tietosisältö

 • Yritystiedot

  • yrityksen nimi, y-tunnus, toimiala, osoite, puhelinnumero, henkilöstöluokka, liikevaihtoluokka, ostotapahtumat

 • Henkilötiedot 

  • etu- ja sukunimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävä yrityksessä, asiakkaan ilmoittama mainonnanesto 

   6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, internetissä, sähköpostitse tai muulla vastaavalla tavalla)

 • Liike- ja asiointiyhteydet asiakkaisiin ja sidosryhmäorganisaatioihin

 • Alma Talentin Päättäjät ja vaikuttajat, p. 010 6654 445

  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn ennalta antamaa suostumusta.

  8. Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  9. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisterin tarkastus

  Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua Henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti.

  Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen Suomen Liikekirjat, rekisteripyyntö, Köydenpunojankatu 8, 00180 Helsinki.

  10. Kielto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia ja markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

  Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse (09) 6944 724 tai postitse Suomen Liikekirjat, rekisteripyyntö, Köydenpunojankatu 8, 00180 Helsinki.

  11. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Rekisterissä säilytetään ainoastaan liike- ja asiointiyhteyksien kannalta oleellisia tietoja. Rekisteröidyn henkilön tiedot poistetaan oma-aloitteisesti, jos tiedetään, tai on syytä olettaa, että henkilöön ei enää jatkossa olla liike- tai asiointiyhteydessä.

 • Koneet pidetään riittävästi vartioituina.

 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisteriseloste on nähtävissä toimistollamme osoitteessa Suomen Liikekirjat, Köydenpunojankatu 8, 00180 Helsinki.