Ratkaisuja esimiestyön haasteisiin
42,00€
Raija Salmimies, Sirkku Ruutu

Teos käsittelee esimiestaitoja, joiden avulla luodaan innostava ilmapiiri työyhteisöön. Kirjassa on laaja paketti työkaluja ja harjoituksia sekä esimiesten että alaisten käyttöön.

Kuvaus

Motivoituakseen työssään ihmiset tarvitsevat järkeviltä tuntuvia tavoitteita ja päämääriä. Samalla he haluavat myös tuntea, että heidän osaamistaan ja työpanostaan arvostetaan. Ratkaisuja esimiestyön haasteisiin -teoksessa kuvataan niitä esimiestaitoja, joiden avulla on mahdollista luoda työyhteisöön innostava ilmapiiri, jossa jokainen työntekijä voi kokea työnsä merkitykselliseksi.

Teoksessa kerrotaan mm.
o miten esimies voi tukea joukkojaan niin, että he uskaltavat innovoida ja kehittää työtään
o mitä taitoja esimies tarvitsee haastaakseen ja ylittääkseen itsensä
o miten rakennetaan hyvinvoiva työyhteisö
o miten johdetaan jatkuvaa muutosta.

Teos sisältää myös runsaan paketin erilaisia työkaluja ja harjoituksia, joiden avulla esimies voi paitsi kehittää itseään myös auttaa alaisiaan kehittymään ihmisinä ja ammattilaisina. Kirja sopii kaikille esimiehille, jotka haluavat osata johtaa joukkojaan jatkuvasti muuttuvissa, aina yhä haastavammiksi käyvissä tilanteissa.

  • Hinta: 42,00€
  • ISBN: 978-952-63-1330-6
  • Sivumäärä: 0
  • Sidosasu: Kovakantinen
  • Julkaisupäivämäärä: 5/15/2013
  • Kustantaja: Sanoma Pro
  • Kirjailija: Raija Salmimies, Sirkku Ruutu
  • Varastossa: Kyllä
42,00€