Johtamisen psykologia - Ihmisten johtaminen muuttuvassa työelämässä
59,00€
Juha Perttula - Antti Syväjärvi (toim.)

Johtamisen psykologiaon ensimmäinen suomenkielinen johtamisen ja psykologian tietoperustaa systemaattisesti yhdistävä teos. Kirjan keskiössä on ihminen työyhteisöissä ja ihmisten johtajana. Ihmisten johtaminen nähdään ihmiset huomioivana vuorovaikutustyönä.

Kirja tuottaa paljon kaivattua hyödyllistä tietoa siitä, miten ihmiset toimivat työyhteisössä ja miten ihmisiä työyhteisöissä johdetaan. Se antaa selkeää ja tutkimuksellisesti perusteltua tietoa johtamisen psykologisiin kysymyksiin, jotka usein ohitetaan työelämän ”pehmeinä laatutekijöinä”, joita ei voida analyyttisesti selittää eikä mitata. Käytännön työelämässä juuri nämä tekijät ovat keskeisiä sekä työn tuottavuudelle että ihmisten työvoinnille.

Kirja luo edellytyksiä tehdä johtamisesta työtä, joka synnyttää tyytyväisiä ja onnellisia ja samalla tehokkaita ja tarkoituksenmukaisesti toimivia työyhteisöjä. Kirja tarjoaa alan opiskelijoiden ohella myös ammattijohtajille ja esimiehille tuoreita näkökulmia ihmisten ja työyhteisöjen johtamiseen.

  • Hinta: 59,00€
  • ISBN: 978-952-451-568-9
  • Sivumäärä: 243
  • Sidosasu: Sidottu
  • Julkaisupäivämäärä: 7/31/2012
  • Kustantaja: PS-kustannus
  • Kirjailija: Juha Perttula - Antti Syväjärvi (toim.)
  • Varastossa: Ei
59,00€