Johdata asiakkaasi verkkoon
69,00€
Katri Tanni, Kati Keronen

OPAS KOUKUTTAVAN SISÄLTÖSTRATEGIAN LUOMISEEN

Sisältöstrategia on markkinoinnin muutosjohtamisen väline. Sisältöstrategian onnistumiseksi tarvitaan tiivis, organisaatiosiilot ylittävä yhteys markkinoinnin, myynnin, tuotekehityksen ja asiakaspalvelun välille.
Kun markkinoinnin ja myynnin tavoitteet nivotaan yhteen ja verkkosisällöt tuotetaan näiden tavoitteiden mukaisesti, päästään mittaamaan paitsi onnistumista verkossa, myös sitä, miten sisältö onnistuu tukemaan yrityksen myyntiponnisteluita ja auttamaan asiakkaita heidän omassa arjessaan.

Sisältöstrategian myötä verkkosisällöistä tulee yritykselle pakollisen pahan sijasta arvokasta ja menestymisen kannalta merkittävää omaisuutta, joka tekee yrityksen korkean osaamisen näkyväksi ostaville asiakkaille ja auttaa yritystä tavoittamaan potentiaaliset asiakkaansa mahdollisimman varhaisessa ostoprosessin vaiheessa.

Luettuasi tämän kirjan tiedät, miten:
• organisaatiosiilot ylitetään ja markkinoinnin muutos johdetaan läpi organisaation
• rakennetaan läpi verkkokanavien asiakkaita koukuttavia sisältöpolkuja
• miten yrityksen ydinosaaminen nostetaan markkinoinnin kärjeksi
• miten onnistumista mitataan niin verkossa kuin operatiivisen myynnin tukena

Kirja on suunnattu yrityksen ylimmälle johdolle, markkinointi- ja myyntijohdolle avaamaan silmät siihen, miten suomalaiset korkean osaamisen teollisuus- ja asiantuntijayritykset pystyvät hyödyntämään verkkosisältöjä yrityksen strategisten tavoitteidensa saavuttamisessa. Markkinoinnin suunnittelijoille ja verkkosisällön tuottajille kirja antaa konkreettiset työkalut ja vinkit siihen, millaista hyvä vaikuttava, vakuuttava ja sitouttava verkkosisältö on.

Kirjan ajatukset soveltuvat parhaiten B2B-yrityksille, joilla on verrattain suuri potentiaalisten asiakkaiden määrä, ja joiden asiakkaat tarvitsevat ostopäätösten tekemiseen ennen kaikkea osaamista ja näkemystä. Kirjan ajatuksista voi ammentaa ideoita myös jälkimarkkinointiin ja asiakaspalveluun.

  • Hinta: 69,00€
  • ISBN: 978-952-14-1974-4
  • Sivumäärä: 189
  • Sidosasu: Sidottu
  • Julkaisupäivämäärä: 7/1/2013
  • Kustantaja: Talentum
  • Kirjailija: Katri Tanni, Kati Keronen
  • Varastossa: Kyllä
69,00€