Esimerkkejä yrityskohtaisista toteutuksista

Esimies-ohjelma

Nelipäiväisestä Esimies-ohjelmasta eväitä arjen esimiestyön haasteisiin. Ohjelmassa käydään läpi esimiestyön keskeisimmät osa-alueet käytännönläheisesti ja innostavien kouluttajien johdolla. Samalla vahvistetaan yrityksen esimiestyön pohjaa yhtenäisemmäksi. Ohjelman sisältöä voidaan räätälöidä yrityskohtaisesti.

Esimerkki ohjelmankokonaisuudesta:

1. Onnistu esimiehenä - esimiehen rooli ja ryhmän johtaminen

2. Käytännön työoikeutta esimiehelle

3. Esimies vuorovaikuttajana - taitojen kehittäminen ja käytännön harjoittelu

4. Esimies ja suorituksen johtaminen

 

Onnistu esimiehenä

Usea asiakasyrityksemme on toteuttanut organisaatiopsykologi Pekka Järvisen suositun Onnistu esimiehenä -koulutuspäivän yrityskohtaisesti ja palaute on ollut erinomaista. Päivän aiheina mm:

  • Mitkä ovat toimivan työyhteisön perusedellytykset?
  • Mitä taitoja ja valmiuksia esimiehellä tulee olla? 
  • Yksilön käyttäytymisen ymmärtäminen
  • Miten toimia työyhteisön tyypillisimmissä ongelmatilanteissa?
  • Ryhmän käyttäytyminen ja sen kehittäminen
  • Rakentavan palautteen antaminen
  • Miten johtaa ryhmä onnistumiskierteeseen?

 

Koulutukset lainsäädäntömuutoksista

Lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti ja yrityksessä saattaa olla tarve kouluttaa isompi asiantuntijaryhmä kerralla uuden lain käytännön vaikutuksista. Olemme toteuttaneet ajankohtaiskoulutuksia mm. uuden kirjanpitolain ja työoikeuden tiimoilta asiakasyrityksissämme.

 

Markkinoinnin ja viestinnän koulutukset

Kaipaako yrityksenne asiakaspalvelun viestintä yhdenmukaistamista ja oikeakielisyyden varmistamista? Kehity kirjoittajana -koulutus antaa eväitä toimivaan ja tehokkaaseen viestintään.

Onko yrityksenne somestrategia vielä suunnittelematta tai kaipaako se kirkastamista? Miten luoda kiinnostavia ja toimivia somesisältöjä? Onnistu somessa -koulutukset antavat työkaluja ja ideoita sosiaalisen median haltuunottoon.