Loista rekrytoijana - hoida kosiomatka tyylillä
62,70€ Nyt 55,00€
Minna Salli, Sini Takatalo

Loista rekrytoijana -kirja on käytännönläheinen, kattava esitys työntekijän rekrytoinnista. Kirja on suunnattu esimiehille, henkilöstöasioita hoitaville sekä muille rekrytointeja työkseen tekeville. Kilpailun työnhakijoista kiristyessä on entistä tärkeämpää huolehtia, että organisaation rekrytointiprosessi hoidetaan ammattitaitoisesti ja työnantajaimagosta huolehtien. Rekrytointiprosessi on kokonaisuudessaan hetki, jolloin työnhakijat arvioivat mahdollista tulevaa työnantajaansa kriittisesti ja tekevät nopeasti omat johtopäätöksensä organisaatiosta ja sen houkuttelevuudesta työnantajana.

Kirjan keskeinen sanoma liittyy haastattelutekniikkaan ja siihen, että nyt on aika heittää adjektiivilista-tyyppiset haastattelut roskakoppaan ja ottaa käyttöön nykyaikainen haastattelutekniikka, joka mahdollistaa hakijoiden objektiivisen arvioinnin ja minimoi haastattelijan omien arviointiharhojen vaikuttavuuden. Kirjassa perehdytetään lukija STAR- haastattelutekniikkaan, jonka avulla saadaan kattavasti tietoa hakijan työsuoriutumisesta, motivaatiosta, arvoista ja asenteista. Tekniikka vahvistaa työnantajaimagoa, ja pätevät, kokeneet hakijat kokevat sen motivoivaksi tavaksi osoittaa oma osaamisensa ja pätevyytensä tehtävään.

Kirjassa esitellään case-esimerkin valossa rekrytointiprosessi vaihe vaiheelta siitä lähtien, kun työntekijän rekrytointia lähdetään pohtimaan, aina siihen asti, kun valintapäätös on tehty ja neuvotellaan työsuhteen ehdoista. Kirjassa on huomioitu myös rekrytointiin liittyvä lainsäädäntö, kuten työnhakijan yksityisyyden suoja ja syrjinnän kielto. Kirjassa kerrotaan myös sosiaalisen median hyödyntämisestä rekrytoinneissa sekä annetaan muita vinkkejä hakuprosessin tehostamiseksi ja työnantajamielikuvan kirkastamiseksi.

Kirja toimii hyvänä apuna rekrytointiprosessin kuluessa, ja siitä on helppo tarkistaa kutakin vaihetta koskevat olennaiset seikat. Kirjan konkreettisten esimerkkien avulla lukija saa selkeän ja käytännönläheisen kuvan tärkeimmistä asioista rekrytointeihin liittyen. Kirjassa on mukana kompetenssipohjainen haastattelurunko ja kattava kysymyspankki, joista on suuri apu seuraavissa haastatteluissa.

  • Hinta: 55,00€
  • ISBN: 978-952-246-245-9
  • Sivumäärä: 200
  • Sidosasu:
  • Julkaisupäivämäärä: 12/15/2013
  • Kustantaja: Kauppakamari
  • Kirjailija: Minna Salli, Sini Takatalo
  • Varastossa: Kyllä
62,70€ Nyt 55,00€